☰  MENU

Restauració de Patrimoni

Les Illes Balears són un territori extremadament pedregós, fet que ha propiciat el desenvolupament dels oficis relacionats amb la pedra, en especial la construcció de pedra en sec. Els elements de pedra en sec s'extenen...

Les Illes Balears són un territori extremadament pedregós, fet que ha propiciat el desenvolupament dels oficis relacionats amb la pedra, en especial la construcció de pedra en sec.

Els elements de pedra en sec s’extenen per tota l’illa, de cap a cap, i per fer-se una idea del volum de feina feta val una dada:  les marjades de la Serra de Tramuntana superen els 20.000 Km lineals d’extensió.

El patrimoni de pedra en sec a Mallorca és una meravella, és l’esforç de moltes generacions que de manera anònima han anat bastint tota aquesta xarxa de camins, marges, parets, barraques, qanats, torrents,…. un llegat tan ric, variat i a la vegada integrat d’una manera natural i sostenible dins l’entorn que   podem dir que no s’entén el paisatge de Mallorca sense les construccions de pedra en sec.

Tot aquest patrimoni necessita un manteniment, una continua restauració duita a terme per professionals competents.

Els nostres quinze anys d’experiència ens han permès estudiar a fons els elements de pedra seca que conformen aquest patrimoni i oferir restauracions amb la màxima garantia.

 

 

 

Los elementos de piedra en seco se extienden por toda la isla y para hacerse una idea ahí va un dato: las terrazas de piedra en seco de la Serra de Tramuntana superan los 20.000 km lineales de extensión.

El patrimonio de la piedra en seco en Mallorca es una maravilla, es el esfuerzo de muchas generaciones que de manera anónima han ido tejiendo esta red de caminos, muros, paredes, barracas, minas y torrentes. Un legado tan rico y variado y a la vez integrado de una manera natural y sostenible en su entorno que podemos decir que no se entiende el paisaje de Mallorca sin las construcciones de piedra en seco.

Todo este patrimonio necesita un mantenimiento, una continua restauración llevada a cabo por profesionales competentes.

Nuestros más de quince años de experiencia nos han permitido estudiar a fondo los elementos de piedra seca que conforman este patrimonio para ofrecer restauraciones con la máxima garantía.

 

← Prev portfoli ItemEstereotomia

Next portfoli Item →Paret Seca