☰  MENU

Paret Seca

La paret seca és un mur de doble cara que es construeix amb pedres que encaixen entre elles sense utilitzar cap tipus de morter o ciment. A les nostres illes les parets seques han sorgit...

La paret seca és un mur de doble cara que es construeix amb pedres que encaixen entre elles sense utilitzar cap tipus de morter o ciment.

A les nostres illes les parets seques han sorgit per la necessitat d’adequar terrenys per a cultiu a la vegada que es delimitaven finques i es feien tanques pel ramat.

Les parets uitilitzen la pedra de l’entorn, del mateix terreny, i és per això que la varietat de paredats i acabats és rica i extensa.

Com totes les construccions de pedra seca, les parets s’integren naturalment en el seu entorn i aporten bellesa a un jardí o un hort però també protegeixen vinyes i sembrats.

L’experiència en restauracions de paret seca de tot tipus garanteix una feina de categoria i ens permet oferir un ampli ventall de possibilitats també a l’hora de crear projectes nous.

← Prev portfoli ItemRestauració de Patrimoni

Next portfoli Item →Façanes